PHP değişken veri türleri

Php sekiz adet ilkel veri türünü destekler. Bunlar;

Kaynak: http://php.net/manual/tr/language.types.php

Örnek;

 <?php
$a_bool = TRUE;   // boolean türünde
$a_str  = "foo";  // string türünde
$a_str2 = 'foo';  // string türünde
$an_int = 12;     // integer  türünde

echo gettype($a_bool); // boolean basar
echo gettype($a_str);  // string basar

// Değişken bir tamsayı ise değeri dört arttır
if (is_int($an_int)) {
    $an_int += 4;
}

// $a_bool bir dizge ise değeri çıktıla
// (hiçbir şey çıktılanmayacaktır)
if (is_string($a_bool)) {
    echo "Dizge: $a_bool";
}
?></pre>
<pre>

Yazıyı paylaş!

Instructor’in profil fotoğrafı

Instructor

Researcher at IU CEIT, Web Developer and Lecturer,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir